За нас

Елина АД ЕООД е успешна и динамично развиваща се компания с дългогодишен опит в инвестиционната дейност, строителството на ваканционни, жилищни и промишлени обекти, както и управлението на висококатегорийни апарт комплекси и жилищни сгради.

Компанията е специализирана и в областта на туристическото обслужване. Фирмата работи успешно на международния и българския туристически пазари.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на компанията може да се обобщи в следните категории:

Корпоративната философия на компанията е водена от идеите за:

Концепция

Нашата фирмената философия е насочена към усъвършенстването на качеството с цел максимално удовлетворяване потребителските нужди на нашите настоящи и бъдещи клиенти чрез прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР, модерни практики по ефективно управление на човешките ресурси, както и постоянно подобряване на Системите за управление.

За постигане на устойчиво качество, ръководството на компанията насочва усилията си към прилагане на съвременни методи за управление на качеството като гаранция за удовлетворяване на потребителите, непрекъснато обучение на персонала и разработване на системи за мотивация с цел повишаване на квалификацията му.

В областта на околната среда компанията работи в съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Р. България в областта на околната среда с корпоративните изисквания.

В областта на безопасността и здравето компанията следи за поддържането на състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в Р. България и водещи световни стандарти, държи на високото ниво на техническа обезпеченост на аварийните съоръжения, подготовката на персонала и усъвършенстването на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации.

Нашият екип

Галина Нефтянова

Управител +359 42 608 015 headoffice@elinabg.com

Сава Нефтянов

Мениджър строителна дейност +359 42 608 015 sava@elinabg.com

Станислава Василева

Мениджър хотели +359 42 611 843 hotelmanager@elinabg.com

Виолета Иванова

Маркетинг и продажби +359 42 611 843 marketing@elinabg.com

Милен Владев

Главен технически ръководител +359 42 611 841 m.vladev@elinabg.com

адв. Адриана Станковска

Юрист +359 42 611 834 a.stankovska@tivamex.com

Елияна Колева

Офис координатор +359 42 608 015 info@elinabg.com

Желязко Желязков

Сътрудник ПТО +359 42 611 841 z.zhelyazkov@elinabg.com